PëRMBAJTJA

Numër special

PARATHËNIE, 3-4

PËRMBAJTJA, 5-6

 

MATEMATIKë & INFORMATIKë, 7-46

KRAJA O. - Prof. Shaban Baxhaku (1931 -1992), 7-13

MINGA A. - Prof. Qazim Turdiu (1917 - 1989), 14-26

MINGA A. - Prof. Kristaq Fundo (1906 - 1984), 27-37

MINGA A. - Prof. Petraq Pilika (1924 - 2009), 38-46

 

FIZIKë, 47-56

SPAHIU D. - Prof. Sotir Kuneshka (1912 - 1991), 47-54

MULAJ T. - Prof. Fatmir Sinoimeri (1930 - 2002), 55-56

 

BIOLOGJI, 57-84

TOPUZI L. - Prof. Kolë Paparisto dhe bashkëpunëtorët e tij, 57-65

MISJA K. - Prof. Islam Zeko dhe baskëpunëtorët e tij, 66-71

DINGA L - Mustafa Demiri (1923 - 1985), 72-76

BAJRAMI Z. - Bajazit M. Shehu (1924 - 1991), 77-80

TOPUZI L., MIHO A. - Prof. Lekë Gjiknuri (1938 - 2001), 80-84

 

KIMI DHE INXHINIERI KIMIKE, 85

FRASHËRI M., KRAJA O., TROJA P., SHEHU E. - Prof. Kolë Popa, 85-90

PRIFTI M. - Prof. Menella S. Karajani (1912 - 1998), 91-94

ÇULLAJ A. - Prof. Niko LaÇo (1908 - 1986), 95-96

PINGULI R. - Prof. Islam Rusi (1912 - 1980), 98-99

SELFO L., HAXHIMIHALI DH. - Ernest Bushati (1912 - 1993), 100-103

PRIFTI D., TROJA R. - Prof. Muharrem Frashëri (1922 - ), 103-106

 

HISTORIA e FShN-së, UT, e pasqyruar në foto, 107-115

POSTER - BOTANIKA